ika-deni (43yu)-min
Ika & Deni
Kepada Yth.
Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan nama/gelar